Επισκευή Mac Mini

Παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες επισκευής σε προϊόντα Apple. Δεν αποκαθιστούμε τα προβλήματα βάζοντας απλώς νέα πανάκριβα ανταλλακτικά. Επιδιορθώνουμε τις βλάβες αξιόπιστα και οικονομικά… Ακόμα και τις πιο δύσκολες!

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

Επισκευάζουμε το ολοκληρωμένο GPU IC CHIP μόνο με τον ενδεδειγμένο τρόπο που είναι το reballing (επανακόλληση του chip με νέες μπίλιες). Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται έντονη φθορά στο ολοκληρωμένο, απαιτείται η αντικατάσταση του (re-chip). Δίνεται γραπτή εγγύηση 6 μηνών.

Τιμή:
Από 70 €
Χρόνος:
24-72 Ώρες
Εγγύηση:
4-6 Μήνες

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ HARDWARE

Αντικατάσταση ή προσθήκη εξαρτημάτων με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης του Mac mini. Προσθήκη μνήμης ram ή τοποθέτηση δίσκου SSD αντι του συμβατικού HDD, μπορούν να »απογειώσουν» τις δυνατότητες του συστήματος σας.

Τιμή:
Από 15 €
Χρόνος:
24 Ώρες
Εγγύηση:
Ανταλλακτικού

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εσωτερικός καθαρισμός του MAC mini και του συστήματος ψύξης, έλεγχος και λίπανση του ανεμιστήρα καθώς και τοποθέτηση θερμικής πάστας υψηλής ποιότητας στη ψύκτρα του επεξεργαστή και της κάρτας γραφικών. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με έλεγχο θερμοκρασιών (stress test).

Τιμή:
Από 30 €
Χρόνος:
24 Ώρες

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Επισκευή κυκλώματος τροφοδοσίας μητρικής πλακέτας.

Τιμή:
Από 50 €
Χρόνος:
24-72 Ώρες
Εγγύηση:
6 Μήνες

ΕΠΙΣΚΕΥΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DVD-ROM

Αντικατάσταση ή επισκευή της οπτικής μονάδας dvd rom της συσκευής.

Τιμή:
Από 35 €
Χρόνος:
24-72 Ώρες
Εγγύηση:
Ανταλακτικού

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ O/S

Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος OSX με τις βέλτιστες ρυθμίσεις. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με συνολικό έλεγχο καλής λειτουργίας.

Τιμή:
Από 35 €
Χρόνος:
24 Ώρες