Επισκευή Κονσόλας

Αναλαμβάνουμε και επιδιορθώνουμε βλάβες για όλα τα μοντέλα των σειρών PlayStation και Xbox.  Δεν διαβάζει παιχνίδια ; Δεν ανάβει ; Δεν δείχνει εικόνα ; Για οποιαδήποτε βλάβη έχουμε τη λύση !

ΕΠΙΣΚΕΥΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BGA IC CHIP

Επισκευάζουμε τα ολοκληρωμένα BGA IC CHIP (northbridge, GPU κτλ) μόνο με τον ενδεδειγμένο τρόπο που είναι το reballing (επανακόλληση του chip με νέες μπίλιες). Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί έντονη φθορά στο ολοκληρωμένο, απαιτείται η αντικατάσταση του (re-chip).

Τιμή:
Από 60 €
Χρόνος:
24-72 Ώρες
Εγγύηση:
4 Μήνες

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΩΝ I/O

Αντικατάσταση κάθε είδους θύρας input/output της συσκευής που έσπασε ή δεν κάνει καλή επαφή. USB, HDMI, ETHERNET κτλ.

Τιμή:
Από 40 €
Χρόνος:
24-72 Ώρες
Εγγύηση:
6 Μήνες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εσωτερικός καθαρισμός της συσκευής και των συστημάτων ψύξης. Έλεγχος και λίπανση του ανεμιστήρα. Τοποθέτηση θερμικής πάστας υψηλής ποιότητας στα σημεία επαφής ψύκτρας/ολοκληρωμένων. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με έλεγχο θερμοκρασιών.

Τιμή:
Από 30 €
Χρόνος:
24 Ώρες

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΟΥ

Αντικατάσταση ελαττωματικού δίσκου ή αναβάθμιση με δίσκο ssd και μεταφορά των δεδομένων στο νέο δίσκο.

Τιμή:
Από 25 €
Χρόνος:
24 Ώρες
Εγγύηση:
Ανταλλακτικού

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Επισκευή κυκλώματος τροφοδοσίας της συσκευής (δεν ανάβει καθόλου / δεν τροφοδοτείται).

Τιμή:
Από 40 €
Χρόνος:
24-72 Ώρες
Εγγύηση:
6 Μήνες

ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DVD/BL ROM

Αντικατάσταση ή επισκευή της οπτικής μονάδας dvd/bl rom της συσκευής.

Τιμή:
Από 40 €
Χρόνος:
24-72 Ώρες
Εγγύηση:
6 Μήνες